Pagdating ng bukas labuyo lyrics catholic dating new jersey

We launch this writing contest to help shape and define those dreams, to start the discussion on what path we should take towards the future."As a persona heeds the call of my imagination, language re-members every performance as a body of rhythm - a poem, a song, a dance, a painting, a sculpture, an essay, or a play.Ayon sa Epiko, sa simula, tao’y Sambutil sa dagat ng nukl’ar na araw; Ayon sa babaylang nagbunyag ng lihim, Bumulwak sa tubig na apoy ang along Paghupa’y bumulwag isang mundong bagay – Edeng tabing-dagat ngayon at pangarap!

It should make us wince in pain every time we see factories, and small shops and stores closing down.

Dahil lupa ang aking kahinaan, sa dagat lamang ako Makakukuha ng kalakasan. Nakapako ka man sa hangin, Nalalapnos ka man sa apoy, Nakadagan man ang dagat sa iyong dibdib – Tao ka pa rin, Hindi ba?

Dasal ng turismo na, sa bawat araw, Lakbay ng banyaga dito’y maging alon Ng dolyar at diwa’y bakasyong pangarap; Ng mga turistang ‘pinangalang bagay Dito’y paraiso, bagaman nga’t lihim Na may katambalang Epiko ng Tao.

The transience Of who we are Overwhelmed by the freedom To become. Sino ang sasakay Sa lunoy na kamay nitong bangkang palad Na kalunos-lunos ang pagkadausdos Ng muling paglayag sa lansangang dagat? Ang hitanang ibon sa baybay ng dagat, Bukas-makalawa’y saan ba hahapon? Katulad ng isang gumagalang alon, Saan at kailan ang iyong pag-ahon?

So when some things do not take shape, It is best we are somewhere Elseness Surrendering to the will Of our own bodies of water. Sa iyong pagdayo sa ibang lupalop Ay iyong sinuong ang ilang panganib: Malawak ang dagat, malalim ang laot.

Search for pagdating ng bukas labuyo lyrics:

pagdating ng bukas labuyo lyrics-31

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “pagdating ng bukas labuyo lyrics”

  1. x Continuing to browse implies that you agree to the use of cookies to measure usage statistics, to provide you with services and offers tailored to your interests, and to enable interactive social platform features including share buttons and content uploading.